Medico © 2011

 

 

Stressa lugnt!

 

 

 

Stresshantering

 

Syfte

Vi ger dig ökad förståelse för vad som framkallar stress hos dig (dina stressorer), hur du reagerar på och hanterar stress (dina coping-strategier). Du får möjlighet att identifiera möjliga förändringar i ditt liv som kan ge en mer balanserad och hållbar livsstil samt tillgång till metoder och verktyg för att hantera och förhålla dig till din stress.

 

Metod

Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation. Vi utgår från dina olika områden privat, arbete, självkänsla och stressymptom. På ett enkelt och tydligt sätt synliggör vi dina styrkor och förbättringsområden inom stressområdet. Du får träna på avslappning och mindfulness, som kan bidra till en mer hållbar livsstil.

 

Företag

Stresshantering i arbetslivet handlar om att skapa en miljö som inbjuder och stimulerar till utveckling av både verksamheten som helhet och medarbetarna som individer.