Medico © 2011

 

 

Hur lever
du livet?
 

 

 

 

Livsstilsprover

 

En legitimerad sjuksköterska tar ett enkelt prov i fingertoppen. Du får dina provsvar direkt. Utifrån dina mätvärden ger vår sjuksköterska dig rekommendationer.

 

Det vi mäter är:

  • HDL totalt kolesterol (nyttigt kolesterol)
  • LDL (farligt kolesterol)
  • Blodglukos (nivån av fritt socker i blodet)

 

Värdena varierar stort under dygnet och höjs efter en måltid. Bästa tiden för blodprovet är då man har fastat i minst fyra timmar.

 

Mätvärdena analyseras direkt med hjälp av en Score-tabell som visar risken för hjärt- och kärlsjukdom utgående från kön, ålder, rökvanor, blodtryck och totalt kolesterol.