Medico © 2011

 

 

Du kan förändra tankar och beteenden! 

 

 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform där vi fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv.

 

KBT anses ha nått särskilt goda resultat vid ångest, nedstämdhet, depression och sömnproblem.

 

Karakteriserande för en behandling är följande:

 

  • Hög grad av struktur och målfokusering
  • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
  • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
  • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
  • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i patientens vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner

 

Hör av dig till oss så blir du snart kontakatad av en legitimerad psykolog med KBT inriktning