Medico © 2011

 

 

Ta tempen på hälsan! 

 

 

 

Hälsoprofilsbedöming

 

Syfte

Hälsoprofilbedömningen är en vetenskaplig metod för att kartlägga friskvårdsbehov hos en enskild individ och för grupper. Syftet är att motivera till en förändrad livsstil och ett hälsosammare leverne. Vi utgår ifrån nuläget och går igenom vilka mål som känns aktuella, motiverande och realistiska samt diskuterar bästa vägen för att nå dit.

 

Målgrupp

Tjänsten riktar sig både till företag eller till dig som privatperson.

Hälsoprofilen kan tydliggöra en individs – eller en grupps hälsostatus

 

Innehåll

  • Genomgång av din hälsa utifrån en enkät

  • Motiverande samtal

  • Konditionstest på cykel

  • Beräkning av fettfri kroppsvikt

  • Mätning av blodtryck, puls, längd, vikt samt midjemått.

  • Kontroll av blodsocker, blodfetter (totalkolesterol, ”goda” samt ”onda” kolesterolet)

 

Statistik

Vid en grupp >15 personer kan en sammanställning göras och utifrån resultatet kan rekommendationer ges på åtgärder på grupp och individnivå.

 

Uppföljning av hälsoprofilbedömningen rekommenderas efter 6-12 månader.