Medico © 2011

 

 

Jobba på

rätt sätt! 

 

 

 

Utbildning i ergonomi samt översyn av er arbetsplats

 

Vi utför arbetsplatsanalys ute på er arbetsplats oavsett kontorsmiljö eller annan typ av arbetsmiljö. Korrigeringar utförs för att ge goda ergonomiska förutsättningar som leder till ökad säkerhet, trivsel och hälsa hos er.

 

Genom att ha en bra ergonomisk utrustning, ha en bra arbetsställning och arbetsteknik så kan man undvika att drabbas av belastningsbesvär som rygg- och nacksmärta, musarm, ont i axlar- eller knän.

Vi vill med praktisk handledning inom ergonomi både förebygga och minska befintliga besvär som kan vara relaterade till arbetsmiljön.

På arbetsplatsen går vi igenom:

   lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser.

   hur teknisk utrustning och hjälpmedel skall användas.

   vilka risker som olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser medför.

   tecken på överbelastning av leder och muskler.

 

För att kunna integrera personens arbetsmiljö med besvär från rörelseapparaten krävs professionell kunskap inom både ergonomi och anatomi. Ni kan snart ha en naprapat eller kiropraktor på plats som gör en analys och åtgärdsplan av just er arbetsplats